قابل توجه پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد سال 95 در مرکز آموزش الکترونيکي

قابل توجه پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد سال 95 در مرکز آموزش الکترونيکي

از * مدير در
Number of replies: 0


ضمن عرض تبريک و خير مقدم به مناسبت پذيرش شما عزيزان در دوره‌هاي الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي، خواهشمند است جهت اطلاع از مقدمات ثبت نام و برگزاري دوره‌ها به اطلاعيه‌هاي پيوست توجه فرماييد.