اخبار سايت

اطلاعيه تغيير گروه دو درس استاد آقاي دکتر عرفان منش

اطلاعيه تغيير گروه دو درس استاد آقاي دکتر عرفان منش

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجويان محترم رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي مي‌رساند:
با توجه به تغيير ساعت کلاس دو درس سمينار تحقيق و بازاريابي اطلاعات آقاي دکتر عرفان منش، خواهشمند است کليه دانشجوياني که اين دو درس با کد 10 را اخذ نموده‌اند، حذف و با کد 11 ثبت نمايند.
شماره درس سمينار تحقيق 11-740-14-18
شمره درس بازاريابي اطلاعات 11-751-14-18