ثبت نام حضوري

ثبت نام حضوري

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم جديدالورود مي رساند آخرين مهلت ارائه مدارک جهت ثبت نام حضوري به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي، پايان روز اداري چهارشنبه مورخ 12/8/95 مي باشد.

لذا عواقب ناشي ازعدم ارائه مدارک مورد نياز تا تاريخ مقرر، بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.