اخبار سايت

اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان

اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان

از * مدير در
Number of replies: 0

 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از بخشنامه سازمان وظيفه عمومي ناجا  در خصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان فايل پيوست را ملاحظه فرمايند.