تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95

تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه کليه دانشجويان محترم؛

با توجه به مصوبه هيأت محترم رئيسه دانشگاه که به پيوست آمده، کليه کلاس ها از جمله کلاس‌هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي از روز سه شنبه مورخ 95/9/9 به روز پنجشنبه مورخ 95/9/18 همان ساعت موکول مي‌شود.