اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7

 
عکس * مدير
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7
از * مدير در دوشنبه، 6 دی 1395، 8:40 صبح
 


از دانشجويان محترم خواهشمند است حداکثر تا سه شنبه مورخ 95/10/7  نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود در سامانه گلستان اقدامات لازم را صورت دهند.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه از حضور دانشجو در جلسات امتحاني ممانعت به عمل آمده و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.