اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7

اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7

از * مدير در
Number of replies: 0


از دانشجويان محترم خواهشمند است حداکثر تا سه شنبه مورخ 95/10/7  نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود در سامانه گلستان اقدامات لازم را صورت دهند.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه از حضور دانشجو در جلسات امتحاني ممانعت به عمل آمده و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.