اخبار سايت

تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95

تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم:

لطفا درخواست تمديد سنوات تحصيلي بيشتر از 5 نيمسال خود را تا تاريخ 95/10/8 در سيستم گلستان در منوي پيشخوان خدمت/بررسي مشکلات آموزشي و دانشجويي ثبت نماييد.

دانشجويان با وضعيت آموزشي - پژوهش لازم است فرم پرسشنامه به همراه تائييد استاد راهنما را در منوي مذکور پيوست کنند. کليه تقاضاها در کمسيون موارد خاص دانشگاه بررسي و نتيجه به دانشجويان اعلام خواهد شد.

 

Attachment porseshname.jpg