اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات
از مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 7 دی 1395، 6:13 عصر
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي ميرساند کليه امتحانات دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري اين مرکز، از ساعت 9 تا 11 به ساعت 10 تا 12 همان روز منتقل مي گردد. بديهي است طبق اين اطلاعيه تغييري در زمان برگزاري امتحانات زمان عصر ايجاد نخواهد شد.