تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95

تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95

از * مدير در
Number of replies: 0

 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از تقويم تفصيلي آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 96-95 دوره تحصيلات تکميلي به پيوست مراجعه نمايند.

*** همانطور که در خبر قبلي اعلام شده، زمان انتخاب واحد  از روز يکشنبه 95/11/3  تا روز سه شنبه 95/11/5  خواهد بود.