اخبار سايت

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده *

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم تحصيلي 96-95 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري   ( * اصلاح شده در تاريخ 21-12-95)

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي (اصلاح شده در تاريخ 30-11-95)

برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر (اصلاح شده در تاريخ 21-12-95)

برنامه کلاسي دروس دانشکده مهندسي برق

برنامه کلاسي دروس پژوهشکده علوم محيطي( اصلاح شده در تاريخ 19-11-95)

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر (اصلاح شده در تاريخ 15-12-95)

برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي( اصلاح شده در تاريخ 19-11-95)


تاريخ شروع کلاس‌هاي آنلاين: 9 بهمن ماه


منظور از هفته‌هاي A (فرد) بازه‌هاي زماني زير است:

9 بهمن(آغاز ترم)  الي  15 بهمن
23  الي  29 بهمن
7  الي  13 اسفند
21  الي  27 اسفند
19 الي  25 فروردين
2   الي  8 ارديبهشت
16 الي  22 ارديبهشت
30 ارديبهشت  الي  5 خرداد


منظور از هفته‌هاي B (زوج) بازه‌هاي زماني زير است:

16  الي  22 بهمن
30 بهمن  الي  6 اسفند
14  الي  20 اسفند
12  الي  18 فروردين
26 فروردين  الي  1 ارديبهشت
9  الي  15 ارديبهشت
23  الي  29 ارديبهشت
6  الي  11 خرداد(پايان ترم)

 

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 15 اسفند 1395، 11:45 صبح بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 21 اسفند 1395، 10:41 صبح بوده است)