تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي)

تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در سامانه گلستان از  دوشنبه 96/2/4 لغايت جمعه 96/3/5 مي باشد. لازم به ذکر است جهت انجام ارزشيابي، تسويه بدهي شهريه و تأييد ثبت نام نيمسال جاري توسط مسئولين آموزش ضروري است، در غير اينصورت امکان ارزشيابي وجود نخواهد داشت.
همچنين رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد تمام دانشجويان منوط به تکميل فرم ارزشيابي دروس ترم جاري مي باشد.
خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به تکميل فرم ارزشيابي اساتيد جهت جلوگيري از بسته شدن دسترسي به سيستم گلستان اقدام نماييد. جهت اطلاع از نحوه انجام ارزشيابي به پيوست مراجعه فرماييد.