اخبار سايت

تصويب پروپوزال

تصويب پروپوزال

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان پژوهش محور ورودي سال 94 ميرساند جهت مشاهده تاريخ تصويب پروپوزال هاي خود به فايل ضميمه مراجعه نمايند.