اخبار سايت

اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96

اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96

از * مدير در
Number of replies: 0


***
به اطلاع کليه دانشجويان محترم مي رساند در روند ثبت نام نيمسال اول 97-96، بخش مالي مي بايست به صورت پرداخت در سامانه گلستان و يا پرداخت چک انجام پذيرد و فرم تعهد پذيرفته نمي شود.