آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96

آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 96 می رساند کلاسهای آنلاین این عزیزان در روزهای شنبه 96/6/25 و یکشنبه 96/6/26 برگزار نخواهد شد و پس از این تاریخ مطابق برنامه کلاسی اعلام شده، کلاس ها برقرار خواهد بود.