اخبار سايت

فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده

فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام

بدين وسيله فايل مربوط به کارگاه هاي حضوري برگزار شده در تاريخ 20، 21 و 22 ام  شهريور ماه به ضميمه در اختيار آن دسته از دانشجويان جديدالورود که موفق به شرکت در کارگاه هاي آموزشي نشده اند قرار مي گيرد.