اخبار سايت

تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96

تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 96 می رساند همانطور که قبلتر در سایت دوره های الکترونیکی به آدرس sbu.ac.ir/vu  اعلام شد، تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 از ساعت 10 تا 12 خواهد بود. بدین منظور مقتضی است دانشجویان محترم در زمان مذکور وارد سایت lms و پس از نصب نرم افزارهای لازم مطرح شده در فایل راهنمای پیوست، وارد محیط آنلاین کارگاه آموزشی شوند.