اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني

اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم رشته علم کتابداري ورودي 96 به اطلاع ميرساند جهت اخذ دروس آمار در کتابداري با شماره درس 181474110 و درس ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي با شماره درس 181474810 از منوي ثبت نام/ عمليات ثبت نام/ثبت نام اصلي در سيستم گلستان تا پايان وقت اداري 96/7/2 در اسرع وقت اقدام نمايند.


قابل توجه دانشجويان محترم رشته مديريت کارآفريني (گرايش کسب و کار جديد و سازماني) ورودي 96 به اطلاع ميرساند جهت اخذ درس بازاريابي و مديريت بازار  با شماره درس 201872910 از منوي ثبت نام/ عمليات ثبت نام/ثبت نام اصلي در سيستم گلستان تا پايان وقت اداري 96/7/2 در اسرع وقت اقدام نمايند.