اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان

اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين به وسيله اطلاع دانشجویان محترم کليه ورودي هاي مرکز آموزش الکترونيکي می رساند براي تکميل فرآيند ثبت نام و تأیید انتخاب واحد نهايي،تسويه حساب مالي در سامانه گلستان الزامي است.