جهت تغيير شيوه آموزشي

جهت تغيير شيوه آموزشي

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 95؛

به اطلاع می رساند، جهت تغییر شیوه آموزشی،  دانشجویانی که شرط معدل ( حداقل  معدل 18/5 برای دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری و حداقل معدل 16/5 برای دانشجویان سایر دانشکده ها) را دارا بوده و جزء 10 درصد بالاترین معدل رشته/گرایش خود مي باشند خواهشمند است در صورت تمايل، فرم پيوست را تکميل و امضا نموده و حداکثر تا 30 ام مهرماه ماه به آدرس ايميل vu-eduoffice@sbu.ac.ir ارسال نمايند. شايان ذکر است اساتيد راهنماي پيشنهادي درج شده در فرم حتماً بايد از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي بوده و پذيرش درخواست تغيير شيوه منوط به تاييد مدير گروه مي باشد. توجه فرماييد درخواستهاي بعد از تاريخ مذکور تحويل گرفته نمي شود.