* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 *

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول تحصيلي 97-96 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري**)  اصلاح شده در تاريخ 9-8-96(

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي  (**  اصلاح شده در تاريخ 1-8-96(

برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر
( اصلاح شده در تاريخ 15-7-96*)

برنامه کلاسی دروس رشته مهندسی برق
*) اصلاح شده در تاريخ 12-9-96(

برنامه کلاسي دروس پژوهشکده علوم محيطي


برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر 
(**اصلاح شده در تاریخ 20-8-96(

برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي (***اصلاح شده در تاريخ 4-7-96)

 
تاريخ شروع کلاس‌هاي آنلاين: 25 شهريورماه

منظور از هفته‌هاي A) فرد( بازه‌هاي زماني زير است:

25 شهريور(آغاز ترم)  الي  31 شهريور
8  الي  14 مهر
22  الي  28 مهر
6  الي  12 آبان
20 الي  26 آبان
4  الي  10 آذر
18  الي  24 آذر
2  الي  8 دي


منظور از هفته‌هاي B (زوج) بازه‌هاي زماني زير است:

1  الي  7 مهر
15  الي  21 مهر
29  مهر  الي  5 آبان
13  الي  19 آبان
27  آبان  الي  3 آذر
11  الي  17 آذر
25  آذر  الي  1 دي
9  الي  13 دي(پايان ترم)

 

(توسط مدير فني سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 3:44 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 20 آبان 1396، 1:20 عصر بوده است)