اخبار سايت

نظرسنجی

نظرسنجی

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0


*** به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، جهت نظر سنجی در خصوص اساتید، فایل پيوست  را ملاحظه فرمایید.

تاریخ انجام نظرسنجی: از شنبه 96/8/20  لغایت چهارشنبه 96/9/22


(توسط مدير فني سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب یکشنبه، 14 آبان 1396، 12:18 عصر بوده است)