زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده

زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده که به هر دلیلی در صفحه ی درس قرار داده نشده است تا پایان هفته جاری تصحیح و در صفحه درس مربوطه در دسترس خواهد بود.