آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي

آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي مي رساند آدرس کانال رسمي اين مرکز جهت اطلاع رساني در تلگرام به قرار ذيل مي باشد:

sbuel@ 

در صورت تمايل مي توانيد براي آگاهي از اخبار اين مرکز به کانال مربوطه بپيونديد.

لازم به توضيح است ضرورت بررسي پيام هاي دريافتي و اخبار سايت از سوي دانشجويان در سامانه مديريت يادگيري (LMS) همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.