اخبار سايت

دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي

دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع مي رساند فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين در صورت “عدم مواجه با نقص فني“ حداکثر 48 ساعت پس از برگزاري آن جلسه در صفحه درس مربوطه در دسترس خواهد بود.

دانشجويان محترم مي توانند جهت گزارش نقص احتمالي در فايل ضبط شده مشخصات کلاس و آدرس لينک آن را به همراه ذكر نوع مشکل فني به آدرس ايميل

 vu-classrecord@sbu.ac.ir ارسال نمایند، تا در اسرع وقت نسبت به  رفع آن اقدام شود.

بديهي است به پيام هايي که به ساير پشتيبان هاي فني در سامانه ارسال مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 1 آذر 1396، 4:05 عصر بوده است)