اخبار سايت

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 *

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم تحصيلي 97-96 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري(اصلاح شده در تاريخ 21-11-96 ****) 

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي اصلاح شده در تاريخ 9-12-96  ***)

برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر
(اصلاح شده در تاريخ 9-3-97 *)

برنامه کلاسی دروس رشته مهندسی برق
(اصلاح شده در تاريخ 25-11-96 ***)

برنامه کلاسي دروس پژوهشکده علوم محيطي (اصلاح شده در تاريخ 28-11-96)


برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر
(اصلاح شده در تاريخ 1-2-97 ***)

برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
(اصلاح شده در تاريخ 17-11-96 *)


تاريخ شروع کلاس‌هاي آنلاين: شنبه 7 بهمن ماه

منظور از هفته‌هاي A) فرد (بازه‌هاي زماني زير است:

7  بهمن (شروع ترم) الي 13 بهمن
21  الي  27 بهمن
5  الي  11 اسفند
19  الي  25 اسفند
4 الي  10 فروردين (تعطيلات رسمي)
18  الي  24 فروردين
1  الي  7 ارديبهشت
15  الي  21 ارديبهشت
29 ارديبهشت تا 4 خرداد
12 الي  16 خرداد
(پايان ترم)
--------------------------------------------------------------------------------------
منظور از هفته‌هاي B (زوج) بازه‌هاي زماني زير است:

14  الي  20 بهمن
28 بهمن  الي 4 اسفند
12   الي  18 اسفند
26 اسفند  الي 3 فروردين (تعطيلات رسمي از 29 اسفند)
11  الي  17 فروردين (تعطيلات رسمي تا 13 فروردين)
25  الي  31 فروردين
8  الي  14 ارديبهشت
22  الي  28 ارديبهشت
5 الي 11 خرداد