نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان

نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان ميرساند انتخاب واحد در تاريخ چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه مي بايست به شرح زير صورت پذيرد:

1.افرادي که در زمان انتخاب واحد به هر دليلي موفق به اخذ واحد درسي نشده اند مي بايست از طريق "منوي ثبت نام در گلستان" اقدام فرمايند.

2.ساير افراد جهت حذف و اضافه مي بايست از طريق"منوي ترميم در گلستان" نسبت به اخذ و يا حذف واحد درسي اقدام فرمايند.