پروپوزال دانشجويان ورودي 95

پروپوزال دانشجويان ورودي 95

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

دانشجویان محترم به اطلاع می رساند چنانچه موضوعات پروپوزال که در جدول فايل ضميمه ارائه شده است نسبت به  موضوع اولیه، تغییر یافته است نسبت به تهیه مجدد پروپوزال خود با امضای استاد راهنما و استاد مشاور جهت طرح مجدد در جلسه تصویب پروپوزال دانشکده مدیریت و حسابداری،  به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  اقدام نمایید.

لازم به ذکر است دانشجویانی که تاکنون پروپوزال خود را ارائه نداده اند خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 23/11/96 نسبت به این امر اقدام نمایند.