اخبار سايت

تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار

تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0
لطفا به فايل پيوست مراجعه نماييد.
Attachment لیست دانشجویان سمینار.jpg