اخبار سايت

درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان

درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند پيرو ضرورت بهره مندي از سيستم گلستان در رابطه با خدمات آموزشي و تسهيل امور, درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان عملياتي شده است. لذا لازم است در صورت درخواست موارد مذکور از طريق سيستم جامع آموزشي گلستان اقدام شود. بديهي است از تاريخ اين اطلاع رساني (97/2/8) درخواست هاي خارج از سيستم گلستان قابل بررسي نخواهد بود.