* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 *

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 97-98 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري (97/8/5)
برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر (97/9/5)
برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي (97/7/23)
برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي (97/8/23)
برنامه کلاسی دروس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی (97/7/18)
برنامه کلاسي دروس دانشکده برق (97/8/19)

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر (97/8/14)

برنامه کلاسي دروس دانشکده مهندسي عمران,آب و محيط زيست (97/7/15)

برنامه کلاسي دروس علوم ورزشي و تندرستي (97/7/18)


منظور از هفته‌هاي A (فرد) بازه‌هاي زماني زير است:

24 شهريور (شروع ترم تحصيلي) الي 30 شهريور
7 الي 13 مهر
21 الي 27 مهر
5 الي 11 آبان

19 الي 25 آبان

3 الي 9 آذر

17 الي 23 آذر

1 الي 7 دي

---------------------------------

منظور از هفته‌هاي B (زوج) بازه‌هاي زماني زير است:

31 شهريور (شروع کلاس هاي آنلاين) الي 6 مهر 
14 الي 20 مهر
28 مهر الي 4 آبان

12 الي 18 آبان

26 آبان الي 2 آذر

10 الي 16 آذر

24 الي 30 آذر

8 الي 14 دي (هفته آخر ترم)