اخبار سايت

"ارزشيابي نيمسال اول 98-97"

"ارزشيابي نيمسال اول 98-97"

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيدتوسط دانشجويان در سامانه گلستان از شنبه 97/8/19 لغايت چهارشنبه 97/9/21 مي باشد. لازم به ذکر است جهت انجام ارزشيابي، تسويه بدهي شهريه و تأييد ثبت نام نيمسال جاري توسط مسئولين آموزش ضروري است، در غير اينصورت امکان ارزشيابي وجود نخواهد داشت. 
همچنين رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد تمام دانشجويان منوط به تکميل فرم ارزشيابي دروس ترم جاري مي باشد.
خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به تکميل فرم ارزشيابي اساتيدجهت جلوگيري از بسته شدن دسترسي به سيستم گلستان اقدام نماييد. جهت اطلاع از نحوه انجام ارزشيابي به پيوست مراجعه فرماييد.


(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 3 آذر 1397، 10:00 صبح بوده است)