اخبار سايت

پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان

پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان
اين پرسشنامه جهت نظر سنجي دانشجويان گرامي به منظور "ميزان رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي" تهيه گرديده است : لذا صحت نظرات کارشناسانه و دقيق شما انديشمندان در نتايج اين تحقيق بسيار موثر خواهد بود.
جهت ورود به صفحه ي پرسشنامه, اينجا کليک کنيد.