اخبار سايت

اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده)

اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده)

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0


به اطلاع ميرساند  امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" با کد " 10-060-19-20 " استاد جناب آقاي دکتر ياشار سلام زاده در روز 97/10/15 از ساعت 13 تا 15،  به "ساعت 15 تا 17" همان روز تغيير يافته است.

*** شايان ذکر است اين تغيير ساعت شامل امتحان درس "مديريت منابع انساني پيشرفته" استاد محترم آقاي دکتر سلام زاده نمي باشد و امتحان نهايي اين درس، در زماني که از قبل اعلام شده، برگزار خواهد شد.