اخبار سايت

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0
بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي مي رساند شرايط اسکان در خوابگاه دانشجويي در ايام امتحانات به پيوست حضور شما تقديم ميگردد.

(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 4 دی 1397، 8:59 صبح بوده است)