اخبار سايت

اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي"

اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي"

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0


به اطلاع ميرساند  امتحان نهايي درس "مديريت مالي" با کد "10-059-19-20" استاد جناب آقاي دکتر خادم المله به تاريخ 97/10/25  ساعت 15 تا 17 تغيير يافته است.