اخبار سايت

زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري

زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

*** به اطلاع ميرساند زمان برگزاري امتحانات برخي از دروس رشته هاي مديريت و حسابداري تغيير پيدا کرده است. جهت مشاهده برنامه امتحاني رشته هاي مديريت و حسابداري به فايل پيوست مراجعه فرماييد.