اخبار سايت

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 *

* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 *

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي دروس دانشکده مديريت و حسابداري (98/2/31)
برنامه کلاسي دروس رشته علوم کامپيوتر (97/12/13)
برنامه کلاسي دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسي (97/11/17)
برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي (97/12/13)
برنامه کلاسی دروس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی (98/1/18)
برنامه کلاسي دروس دانشکده برق (97/12/14)

برنامه کلاسي دروس دانشکده علوم و مهندسي کامپيوتر (98/1/19)

برنامه کلاسي دروس دانشکده مهندسي عمران,آب و محيط زيست (97/11/27)

برنامه کلاسي دروس علوم ورزشي و تندرستي (97/11/27)


منظور از هفته‌هاي فرد بازه‌هاي زماني زير است:

13(شروع ترم)  الي  19 بهمن
27 بهمن الي  3 اسفند

11 الي  17 اسفند

25 الي 28 اسفند

10 الي  16 فروردين (تعطيلات عيد نوروز)
24 الي  30 فروردين

7 الي  13 ادريبهشت

21 الي  27 ارديبهشت

4 الي  10 خرداد

18  الي  23  خرداد (هفته پايان ترم)

هفته­ هاي زوج:

20 الي  26  بهمن
4 الي  10 اسفند

18 الي  24  اسفند

3 الي  9 فروردين (تعطيلات عيد نوروز)

17 الي  23  فروردين

31 فروردين الي 6  ارديبهشت

14 الي 20 ارديبهشت

28 ارديبهشت الي 3  خرداد

11 الي  17 خرداد


(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 18 اسفند 1397، 11:07 صبح بوده است)

(توسط *مدير ارشد سيستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب یکشنبه، 18 فروردین 1398، 7:18 عصر بوده است)