اخبار سايت

رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان

رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجوياني که فقط با پرداخت شهريه ثابت، ثبت نام انجام داده اند:

براي ترميم و تکميل ثبت نام لازم است حداکثر تا چهارشنبه 97/11/24 مابقي بدهي تعيين تکليف شود. اينکار با پرداخت آنلاين شهريه يا دادن چک امکان پذير است.