اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد

قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با توجه به اعلام دانشکده, دانشجوياني که در ترم 3972 دروس اقتصاد خرد و کلان را اخذ کرده اند فقط مجاز به انتخاب درس اقتصاد سنجي هستند. بديهي است در صورت ثبت نام در ساير دروس ( تجارت بين الملل و بخش عمومي ) اين درس ها توسط آموزش حذف خواهند شد.