اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي شهريه

مهلت پرداخت بدهي شهريه

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع ميرساند دانشجويان محترم مي بايست نهايتا تا تاريخ 10/3/98 نسبت به تعيين وضعيت بدهي شهريه اقدام نمايند. در غير اين صورت دسترسي افراد به سامانه مديريت يادگيري (LMS) مسدود خواهد شد.