اخبار سايت

لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان

لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی

با توجه به ارائه درسهای جدید برای برخی رشته ها، لطفا برنامه درسی و درسهای قابل اخذ در سیستم گلستان را بررسی کنید.
حداقل تعداد واحد قابل اخذ برای دانشجویان 8 واحد است و در صورتی که بدون دلیل موجه (اتمام واحدهای درسی- عدم اخذ درس به دلیل اخذ پایان نامه) تعداد واحد اخذ شده کمتر از 8 باشد، تبعات این امر متوجه دانشجو است. لطفا برای تکمیل ثبت نام خود به پیشخوان خدمت گلستان مراجعه کنید.