اخبار سايت

تغيير شيوه ورودي 97

تغيير شيوه ورودي 97

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


دانشجویان محترمی که اسامی ایشان در لیست زیر آمده است واجد شرایط تغییر شیوه آموزشی شناخته شده‌اند. این دانشجویان حداکثر تا پایان وقت اداری 15 مهرماه فرصت دارند فرم پیشنهاد استاد راهنما را تکمیل و از طریق ایمیل 
vu-eduoffice@sbu.ac.ir به اداره آموزش ارسال کنند. در صورت عدم تمایل به تغییر شیوه در همین فرم گزینه مربوط را انتخاب و فرم را ارسال کنند.

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

1. تغییر شیوه فقط یکبار, قابل انجام است، بنابراین انصراف از تغییر شیوه آموزشی  پژوهشی امکان پذیر نیست.

2. لازم است مراحل تعیین موضوع و تهیه و تصویب پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) پس از تایید استاد راهنما به سرعت انجام شود. آخرین مهلت تایید پروپوزال و انجام مراحل اداری آن پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 است.

3. پس از تایید استاد راهنما و گروه آموزشی، لازم است پروپوزال در سامانه "ایرانداک" ثبت و تاییدیه آن در پیشخوان خدمت بارگزاری شود.

4. شهریه واحد پایان نامه متفاوت از شهریه واحدهای درسی است و در سایت مرکز آموزش الکترونیکی قابل مشاهده است.

5. پس از تصویب پروپوزال درس پایان نامه برای شما اخذ خواهد شد. شما می توانید در پایان ترم چهارم تحصیلی یا حداکثر در ترم پنجم از پایان نامه خود دفاع کنید.

6. تاریخ فارغ التحصیلی شما روز دفاع از پایان نامه است.