اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97

قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

به اطلاع کليه ي دانشجويان ورودي 97 رشته ي کارآفريني (سازماني و کسب و کار) مي رساند: در ترم 3982 تنها دروس مديريت زنجيره ي تامين و توسعه ي محصول جديد از دروس مشترک دو گرايش با توجه به حدنصاب بودن درخواست دانشجويان ارائه خواهد شد.