اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/25

اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/25

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع کليه ي دانشجويان گرامي مي رساند کلاس هاي آنلاين امروز مورخ 98/8/25 به علت شرايط نامساعد جوي و عدم امکان حضور اساتيد محترم در محل مرکز آموزش الکترونيکي برگزار نخواهد شد.