اخبار سايت

اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/26

اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/26

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0
بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان گرامي مي رساند کلاس هاي آنلاين یکشنبه مورخ 98/8/26 به علت شرایط نامساعد جوی و تعطیلی دانشگاه شهید بهشتی برگزار نخواهد شد.