اخبار سايت

برقراری کلاس های آنلاین مرکز آموزش الکترونیکی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵

برقراری کلاس های آنلاین مرکز آموزش الکترونیکی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع کلیه ی اساتید و دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند کلاس های آنلاین این مرکز در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵ مطابق با برنامه، برگزار خواهند شد.