اخبار سايت

برگزاري كلاسهاي آنلاين روز سه شنبه مورخ ٩٨/٩/٢٦ در صورت حضور اساتيد

برگزاري كلاسهاي آنلاين روز سه شنبه مورخ ٩٨/٩/٢٦ در صورت حضور اساتيد

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدينوسيله به اطلاع ميرساند نظر به امكان برگزاري كلاسها از راه دور، در صورت حضور اساتيد محترم  كلاسهاي آنلاين داير خواهد بود.