اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد برگزاري کلاس هاي آنلاين در زمان تعطيلات احتمالي آتي به علت آلودگي هوا

اطلاعيه مهم در مورد برگزاري کلاس هاي آنلاين در زمان تعطيلات احتمالي آتي به علت آلودگي هوا

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع تمامي دانشجويان محترم مي رساند در صورت تعطيلي احتمالي دانشگاه شهيد بهشتي به علت آلودگي هوا در روزهاي آتي, نظر به زمان کوتاه باقي مانده تا ايام امتحانات و عدم امکان تنظيم جبراني, کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي بنا به درخواست اساتيد محترم به قوت خود باقي خواهند بود.