اخبار سايت

مهلت پرداخت بدهي

مهلت پرداخت بدهي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


خواهشمند است دانشجویان محترمی که تا کنون موفق به پرداخت کامل شهریه خود نشده اند، حداکثر تا تاريخ 98/10/10 نسبت به پرداخت شهریه از طریق سیستم گلستان اقدام نمايند.
بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت شهریه بر عهده دانشجو خواهد بود.